Strešné svetlíky

Inštalácia svetlíkov na ocelovú alebo hliníkovú konštrukciu s rôznymi typmi prevedenia.

Svetlíky
MAKROLON, TITAN-TATRAPLAST, ZENIT, RODA …

  • Bodové svetlíky
  • Shedové svetlíky
  • Pásové svetlíky
  • Pultové svetlíky
  • RWA/RWG klapky