Certifikáty

Vzhľadom na rozširovanie poskytovaných služieb, vývoj trhu a expanziu aj do iných oblastí bolo nutné aby aj interné procesy spoločnosti prešli radikálnymi zmenami. V súčasnosti je tak spoločnosť INREST s.r.o. certifikovaná na akreditovanú spoločnosťou SGS a má platné certifikáty v oblasti ISO 9001, ISO 14 000 a ISO 18000 a iné.
ISO 9001 SK
ISO 9001 EN
ISO 14001 SK
ISO 14001 EN

ISO 45001:2018 SK

ISO 45001:2018 EN

KVK Parabit
Sika š.012
Sika š.027

Certifikát Dôveryhodná firma