Certifikáty

Vzhľadom na rozširovanie poskytovaných služieb, vývoj trhu a expanziu aj do iných oblastí bolo nutné aby aj interné procesy spoločnosti prešli radikálnymi zmenami. V súčasnosti je tak spoločnosť INREST s.r.o. certifikovaná akreditovanou spoločnosťou PQM, s.r.o. a má platné certifikáty systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001 a a iné.

ISO 9001 SK
ISO 9001 EN
ISO 14001 SK
ISO 14001 EN

ISO 45001:2018 SK

ISO 45001:2018 EN

KVK Parabit

Sika

Sika

Certifikát Dôveryhodná firma

KVK Parabit
KVK Parabit

Certifikát BMI

Certifikát BMI

Certifikát BMI

Certifikát Bauder

Certifikát Bauder