Hydroizolácie

Hydroizolácie plochých striech, spodných stavieb na nových alebo starších rekonštruovaných objektoch s rôznymi systémovými riešeniami.

Afaltové pásy
KVK Parabit, BMI, Bauder,…

  • Natavovací systém
  • Kotvený systém
  • Samolepiaci systém

PVC/FPO/TPO fólia
SIKA, BAUDER, Monarplan, …

  • Kotvený systém
  • Záťažový systém
  • Lepený systém
  • Strešné svetlíky

Tepelné izolacie
ROCKWOOL, KNAUF INSULATIO, ISOVER …

Zabezpečovacie systémy
FINALPUR, TOPSAFE ,…