Kontakt

Fakturačné údaje
Adresa: INREST, s. r. o.
Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica

Banka: Tatra Banka, a.s. Pov. Bystrica
IBAN: SK66 1100 0000 0029 4646 1034

IČO: 44 637 896
IČ DPH: SK 2022806148
Register: OS Trenčín, 21533/R

Prevádzka

Adresa: Robotnícka 258, 01701 Považská Bystrica

Klampiarska výroba

Adresa: Robotnícka 258, 01701 Považská Bystrica

Pavol Fraštík

+421 948 756 681

frastik@inrestsro.sk

Funkcia: konateľ

Martin Fraštík

+421 908 264 970

m.frastik@inrestsro.sk

Funkcia: konateľ, vedúci výroby